O Firmie

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane powstało w 1992r. w wyniku reorganizacji drogownictwa i wyłączeniu z Rejonem Dróg w Brodnicy. Dnia 25.07.1998 roku utworzono Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , której siedziba mieściła się w Brodnicy ulica gen. Sikorskiego 25, zaś 30 czerwca 1999r. podpisano „Umowę o oddanie Przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania”. W dniu 1 lipca 1999 roku rozpoczęła swoją działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. budowę, modernizację i remonty dróg, placów i ulic, remonty obiektów mostowych, budowę i przebudowę przepustów drogowych, sprzedaż emulsji asfaltowych, kruszyw kamiennych, oraz zimowe utrzymanie dróg. Nasza firma zarządzana jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, która realizuje inwestycje zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami technicznymi. Swoje zadania realizujemy stosując specjalistyczny sprzęt taki jak: termos do masy asfaltowej, skrapiarka czy kombajn do utrwaleń powierzchniowych, ekstraktor automatyczny ultrad, układarki mas, walce drogowe. Sprzęt wyposażony jest w sterowanie elektroniczne pozwala nam to na stosowanie nowoczesnych technologii i zwiększenie jakości i trwałości wykonywanych robót z zachowaniem terminów zamówień. Posiadamy również wytwórnię mas bitumicznych o wydajności 160Mga/h.