Powiatowy szlak z Cieląt do Jastrzębia

Są drogi, bez których lokalna społeczność nie wyobraża sobie –  w dzisiejszych czasach – dobrego funkcjonowania. Nie chodzi tylko o komunikację, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo to podstawowe kryterium inwestycji drogowych, na których widzimy specjalistów i sprzęt oznakowany logo Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego w Brodnicy. Jadąc z Brodnicy  w kierunku Działdowa, wjeżdżając w Cielętach na drogę powiatową, widzimy ślady działalności tej firmy. Gładka szosa, z nową nawierzchnią, a po prawej stronie budowa szlaku pieszego i rowerowego, też w stronę Jastrzębia.

– Tu muszę wyjaśnić, iż nie jest to ostateczna nawierzchnia, chociaż ruch kołowy na niej jest dopuszczalny – wyjaśnia Andrzej Wałdowski, dyrektor PDB Brodnica. – Droga będzie w pełni skończona, gdy położymy jeszcze jeden dywanik z nawierzchni ścieralnej. Tak rzecz się ma od strony technicznej.

Ponad pięciokilometrowy odcinek szosy do Jastrzębia i szlak pieszo-rowerowy, to nie wszystko co w tym terenie – po części w gminie Brodnica, w znacznie większej po stronie gminy Bartniczka – wykonują drogowcy Przedsiębiorstwa Drogowo – Budowlanego w Brodnicy. Dochodzą również prace związane z odnową instalacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

Oceniając jakość pobliskiej drogi wojewódzkiej z Brodnicy w kierunku  Działdowa widzimy dokładnie różnicę na korzyść drogi powiatowej, aktualnie modernizowanej, o bezpieczeństwie przejazdu nie wspominając. Co istotne – powiatowy szlak z Cieląt przez Jastrzębie jest doskonałą trasą alternatywną w kierunku Miesiączkowa i Górzna. To ważny komunikat dla kierowców.

– Śmiem twierdzić, że inwestycja, o której mówimy, to jedno z poważniejszych zadań i projektów inwestycyjnych brodnickiego starostwa – uważa Jan Kopiczyński, prezes PD-B.

Dodajmy, że zakończenie wszystkich prac drogowych, związanych z drogową infrastrukturą, planowane jest na połowę września br.

Tekst i fot. Bogumił Drogorób