Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem środka wielofunkcyjnego do spieniania asfaltów oraz zagęszczania mieszanek


PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTNY ROZWÓJ

NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej, własnej technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem środka wielofunkcyjnego do spieniania asfaltów.

Efekty realizacji projektu:

  1. Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji.
  2. Wdrożenie do produkcji udoskonalonych produktów, jakim są:
  3. mieszanki mineralno-asfaltowe o podwyższonych parametrach jakościowych.
  4. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.
  5. Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).
  6. Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.
  7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.
  8. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.

Kwota kwalifikowalna projektu:10 291 000,00 zł

Kwota dofinasowania:4 630 950,00zł