Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem środka wielofunkcyjnego do spieniania asfaltów oraz zagęszczania mieszanek


PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTNY ROZWÓJ

NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej, własnej technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem środka wielofunkcyjnego do spieniania asfaltów.

Czytaj dalej