Laboratorium

Laboratorium PDB Sp. z o.o. w Brodnicy dysponuje zestawem nowoczesnego sprzętu ( m. in. automatycznym ubijakiem Proctora i Marshalla oraz ekstraktorem ultradźwiękowym) umożliwiającym wykonanie wielu badań gruntów i nawierzchni drogowych wg obowiązujących norm.

Wykonujemy:

 • badanie mas mineralno- bitumicznych
 • badanie składu mieszanki mineralno asfaltowej (sprawdzanie zgodności z receptą)
 • wykonujemy odwierty nawierzchni (średnie: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm) wiertnicą kolumnową
 • badanie gęstości oraz gęstości objętościowej MMA – zawartość wolnych przestrzeni, stopień zagęszczenia nawierzchni
 • badanie kruszyw i gruntów
 • badanie uziarnienia kruszyw
 • badanie gęstości kruszywa
 • badanie zagęszczenia gruntu oraz warstw konstrukcyjnych: sondą statyczną VSS, płytą dynamiczną, sondą dynamiczną
 • badanie wilgotności kruszyw
 • wyznaczanie wilgotności optymalnej kruszywa, mas betonowych stabilizowanych mechanicznie
 • kompleksową obsługę technologiczno-laboratoryjną wykonawstwa robót drogowych w tym kontrole m.in. takich parametrów jak zagęszczenie